Znamení odpovědí (aneb co mi sděluje Velké náměstí v HK...)

Bílá věž a Augustin

Občas i já vystoupám po schodech Bílé věže na Velkém náměstí v Hradci Králové do míst, kde spoutaný zvon Augustin čeká na svou chvíli, ve které bude jeho srdce osvobozeno z pout. Jen na krátký okamžik se rozezní. Je to dobrý zvon. Bronz, z něhož je odlitý, se nazvoní a zvonění – jasný Augustinův hlas – je slyšet i několik minut po zastavení zvonu.

Nepočítala jsem schody, které mě k němu dovedou. Bude jich o něco méně než 226. To je celkový počet schodů, který musíme zdolat, abychom se dostali na věž.
Znamení odpovědí - Bílá věž Hradec 1
Znamení odpovědí - Bílá věž Hradec 2
Znamení odpovědí - Bílá věž Hradec 3

Napadají mě otázky, na něž se pokouším najít odpovědi. Brouzdám internetem, prohlížím knihy a hledám.

Zvony na Velkém náměstí

Augustin je nejznámější symbol krásného města na soutoku Labe a Orlice – není snad žádný Hradečák, který by o něm nevěděl. Augustina odlili roku 1509. Ale nesmíme pro něho zapomenout i na další skvosty Velkého náměstí – zvony ve svatodušní katedrále. V severní věži zvon Orel (Michael) z roku 1496 a zvon Dominik (Leopold) z roku 1485. V jižní věži visí zvon Žebrák (Václav) z roku 1538 a zvon Klement (Nový zvon) z roku 1510. Mladší je zvonová dáma Cecílie, která byla odlita v roce 2009 a slečna Cecilka z roku 2010. Ve věži kostela Panny Marie je barokní zvon Marie z roku 1766. To je osm zvonů na Velkém náměstí, funkčních zvonů, které dohromady váží 18 tun.

Nejstarší Dominik slaví letos 533 let, nejmladší Cecilka pouhých 8 let. Dominik přežil mnoho generací.  Délka trvání jedné lidské generace odpovídá přibližně průměrnému věku žen při porodu, který se v dnešní době pohybuje na hranici 30 let. Dominik tedy přežil minimálně 18 generací! Augustin, který je o 24 let mladší, generací 17. Vzhledem k prodlužující se délce těchto generací jich mohlo být i 26 a více.

Hodiny na Bílé věži

Od samého počátku s nimi byly potíže. Dlouhých 238 let – až do roku 1829, měly tzv. celý neboli český ciferník, rozdělený na 24 hodin. První hodina na něm začínala západem slunce. Koncem 19. století se už silně zpožďovaly, v roce 1923 je zastavil Boží posel – blesk. Zvláštností na současných hodinách jsou jejich ručičky. Čas ukazují obráceně – malá minuty a velká hodiny. Říká se, že tomu tak bývalo proto, aby lidé na polích v okolí města lépe viděli, kolik je hodin.

 

Znamení odpovědí - Bílá věž Hradec 4

Náklon Bílé věže

Její odklon od svislé osy jižním směrem je necelých 40 cm. Podobá se tím světoznámé památce v italské Pise, jejíž náklon dosahoval v minulosti kritické hranice 5 metrů.

Slavní obyvatelé české a slovenské historie v Hradci Králové

A kteří významní spisovatelé a literáti mohli ze svých oken v době pobytu v královéhradecké metropoli zahlédnout Bílou věž? Alois Jirásek, Václav Kliment Klicpera, Alois Rašín, Karel Čapek, Josef Bek, Ludovít Štúr; a mnoho dalších. Jejich pobyt zde připomínají pamětní desky na domech.

 ***

Ano. Při každé další procházce Velkým náměstí v Hradci Králové objevuji nové zajímavosti, jež mne nutí hledat odpovědi. Spojuji historii se současnými vědeckými poznatky. Žiji ráda v dnešní době. Přesto však zůstávám stát v pokoře a s úctou před památkami, které nám tu naši předci zanechali.