Hradec Králové

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

Vzdělání
2005 - 2012
Filozofická fakulta UK Praha – doktorandské studium – dizertační práce týkající se profesního uplatnění fenoménu moci
1999 - 2004
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika
1997 - 1999
Teologické minimum, Biskupství královéhradecké – učitelství etiky, morálky a religionistiky na ZŠ
1995 - 1997
Vyšší pedagogická škola v Praze – předškolní a mimoškolní pedagogika
1980 - 1984
Střední zdravotnická škola v Hradci Králové – obor dětská setra
Dizertační práce

Základní teze dizertační práce:

Rozkrytí problematiky hranice moci a bezmoci člověka – jak nás moc ovlivňuje a sociálně předurčuje.

Nový pohled na identitu člověka umožňující překračování specifických hranic – cesta k proměně životních forem.

Genealogie moci a subjektu jako nový pohled na identitu – možnost reálné proměny životní formy cestou tvůrčí aktivity.

Moc, která zprostředkuje prožitek ochrany a bezpečí, se může stát vzájemným posilováním pozitivních zpětných vazeb s okolím mocí integrativní: je to moc, která nezastírá užívání moci jako takové; není zaměřena na osobní zisk, ale na službu druhému.

Integrativní moc nesnižuje zodpovědnost, je interaktivní a kooperativní – moc silného (mocného) podněcuje moc slabšího (ne-mocného).

Identitu nelze uchopit jako pravdu o nás – je vždy produktem porozumění sobě samým, kde „osvětlujeme naše bytí světlem toho, kým toužíme být“.

Překračování specifických hranic tak otevírá nedozírné možnosti proměny životních forem.

Profesionální praxe
Psychoterapie, mediační poradenství – individuální psychoterapie, párová terapie, skupinová terapie, mediace, krizové sociální intervence, domácí násilí – Institut intervenční a manipulativní terapie v. p. s. Hradec Králové (2000 – dosud)

Přednášková, lektorská činnost – oblastní charita Červený Kostelec (cyklus přednášek pro pracovníky v pomáhajících profesích – syndrom vyhoření, rizika respitní a paliativní péče, skupinová psychoterapie), Městský úřad Hlinsko (volba partnera – cesta k harmonickému partnerství; manipulace v partnerském vztahu), Česká lékařská komora, Institut intervenční a manipulativní psychoterapie v. p. s. Hradec Králové (individuální, párová a skupinová psychoterapie).

Pedagogika – předškolní a mimoškolní pedagogika; speciální pedagogika; učitelství etiky, morálky a religionistiky; učitelství na základních školách (etika, morálka, religionistika) - učitelství na Speciální a Praktické škole v Hradci Králové (2001 – dosud), vedení programů na rozvoj dětí s psychickým handicapem, učitelství na VŠ – Univerzita Hradec Králové (psychopedie, vyhodnocování – kazuistiky v terapii a v pomáhajících profesích).

Zdravotnictví – diplomovaná dětská sestra – práce v nemocnici, na poliklinice a v jeslích

Publikační činnost – kniha Zvláštní znamení; (fotografie Yvona Horáková), vydání – listopad 2018; Formal group; ISBN 978-80-88287-00-1

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

Chcete se domluvit na první schůzce, nebo si zakoupit knihu?
Zavolejte:

+420 774 580 932
Napište:
bvavrova@seznam.cz