Hradec Králové

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

Individuální poradenství

pomoc s problémy, které Vás trápí

Nabízím Vám pomocnou ruku,
jsem připravena Vám naslouchat a být trpělivým a respektujícím průvodcem Vašeho životního příběhu.
 Společně objevíme a pochopíme hlubší souvislosti, které nás formovaly.
Naučíme se přijmout svou minulost.
Pokusíme se realizovat konkrétní změny, nalézt vhodná vysvětlení a řešení dané problematiky.
Podání pomocné ruky
Jaká témata lze řešit
  • Vše co podporuje Váš rozvoj, tvořivost, Vaši schopnost žít život, ve kterém se cítíte šťastní a spokojení.
  • Osobní, partnerské, rodinné a pracovní otázky či nesnáze.
  • Krize a náročné životní situace (rozvod, ztráta nebo změna zaměstnání, krize smyslu života, domácí násilí apod.).
  • Pocity prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohodu, pocity neuspokojivého života, strachy, obavy, kterým nerozumíme; apod.
  • Úzkostné a neurotické stavy, problémy sama se sebou, závislosti.
  • Potřebu sebepoznání a rozvoje osobnosti.
  • Handicapované dítě v rodině, vyrovnání se s touto obtížnou životní situací.
  • Doprovázení při truchlení, ztrátě blízkého člověka.
  • Nepříznivá diagnóza.
  • Narušení tělesné integrity (úraz, operace...).
Naslouchání, obličeje, hlavičky

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

Chcete se domluvit na první schůzce, nebo se na něco zeptat?
Zavolejte:

+420 774 580 932
Napište:
bvavrova@seznam.cz