Hradec Králové

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

OCENĚNÍ

PRIMUS INTER PARES

31.8.2020
Výroční ceny města Hradec Králové za rok 2019 jsou rozdány

Cenu Primus inter pares město uděluje za výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu. Laureátem ceny Primus inter pares se stala Blanka Vávrová za dlouhodobou speciální pedagogickou činnost a práci s dětmi s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

„I přes všechny peripetie, které jsme museli absolvovat v souvislosti s koronavirem a dodržováním opatření, se z této akce podařilo udělat skutečně výjimečný večer. Každoročně se předávání výročních cen konalo na jaře, letos jsme jej z důvodu pandemie přesunuli na září a do poslední chvíle jsme doufali, že se nic nepokazí a akce se bude moci uskutečnit,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. 

Blanka Vávrová cena města HK Primus inter pares
Město Hradec Králové udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě již od roku 1993. Ceny, kterých je celkem šest, jsou udělovány na základě návrhů občanů a institucí, jejich udělování posuzují odborné komise a finálně je schvalují zastupitelé města. Výroční ceny města za rok 2019 dnes večer předali představitelé města významným osobnostem v prostorách Petrof Gallery v Hradci Králové.
CENA MOSTY

28.3.2018
Divadelní soubor Slunovrat získal v Třebíči cenu Mosty 2018

Ocenění MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Patronkami projektu se staly Livie Klausová a Monika Babišová, nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Kraje Vysočin Jiří Běhounek. Předávání cen se zúčastnila ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Radka Maxová, senátor Miloš Vystrčil. Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk a starosta Třebíče Pavel Pacal.
Divadelní soubor Slunovrat si za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením převzal ocenění v kategorii nestátní subjekt z rukou ministryně financí Aleny Schillerové. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování i na jevišti hradecké filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem. Představení jsou připravována v takovém duchu, aby divadelní práce podněcovala mladé herce k překonání obav a nedůvěry ve vlastní schopnosti, a tak podpořila jejich další rozvoj.

PAMĚTNÍ MEDAILE HEJTMANA KRAJE

8.5.2018
Hejtman Jiří Štěpán předal u příležitosti Dne kraje 8. května 2018 osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. 

„Oceněné osobnosti jsou průřezem naší společnosti v plné šíři. Jsou mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme být na náš kraj hrdí a dobře se nám zde žije,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Medaile hejtmana kraje přebírá Blanka Vávrová
PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců 
Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.
Umělecké vedení handicapovaných umělců je velmi náročné. Dobře vykonávat ho může pouze člověk s velkým srdcem plným lásky a ochotou spolu s dovedností tuto lásku dávat. A taková je Blanka Vávrová. Právě ona si za svoji práci zaslouží ocenění. Svojí činností pomáhá dovést širokou veřejnost k pochopení výjimečnosti dětí s nimiž pracuje, dětem umožňuje rozvíjet se a přispívá k tomu, že můžeme být na své město a celý Královéhradecký kraj hrdí.

HRADECKÁ MÚZA

SLUNOVRAT = laureát Hradecké múzy 2011

28.03.2012 23:39

Pro nás těžko uvěřitelná událost se dnes večer odehrála v hradecké katedrále Svatého Ducha.

Divadelní soubor Slunovrat se stal držitelem výroční ceny za rok 2011 za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká múza.

Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra mgr. Davida Drábka a pánů z Gentlemen Singers byla pro nás velkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných uměleckých souborů. O to víc si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako doklad toho, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko měřitelném), ale především o emocích a předávání zážitku bez ohledu na to, kdo ho předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před 5 lety byl Slunovrat úplně neznámým souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovratu postupně rostl a snad i přerostl hranice města a aby se stal jedním z kulturních "symbolů" města vedle Klicperova divadla, divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců.

Závěrem mi dovolte poděkovat a pogratulovat všem, kteří se na činnosti Slunovratu rukou společnou podílejí. Gratulace patří především hercům Slunovratu a umělecké vedoucí Blance Vávrové -  Hradecká múza patří jim. Poděkování pak míří především Speciálním školám v Hradci Králové Hradecké ulici, které společně s OS rodičů při Speciálních školách stojí za činností Slunovratu. Poděkování patří všem našim dlouhodobým uměleckým partnerům, kteří stojí při Slunovratu - nejen Filharmonii Hradec Králové a divadlu Jesličky, ale i mnohým dalším. Díky patří Spirituál kvintetu, ale i všem souborům, které Slunovrat doprovázely v minulých letech. Speciální dík patří cimbálové muzice Hradišťan, která se jako první odvážila jít do společného uměleckého projektu se Slunovratem. Závěrečné poděkování patří samozřejmě i všem partnerům, kteří činnost Slunovratu podporují finančně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

Blanka Vávrová přebírá Hradeckou múzu od pana Josefa KroftyVíce zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-laureat-hradecke-muzy-2011/

28.03.2012
Divadelní soubor Slunovrat se stal držitelem výroční ceny za rok 2011 za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká múza.

SLUNOVRAT = laureát Hradecké múzy 2011

28.03.2012 23:39

Pro nás těžko uvěřitelná událost se dnes večer odehrála v hradecké katedrále Svatého Ducha.

Divadelní soubor Slunovrat se stal držitelem výroční ceny za rok 2011 za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká múza.

Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra mgr. Davida Drábka a pánů z Gentlemen Singers byla pro nás velkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných uměleckých souborů. O to víc si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako doklad toho, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko měřitelném), ale především o emocích a předávání zážitku bez ohledu na to, kdo ho předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před 5 lety byl Slunovrat úplně neznámým souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovratu postupně rostl a snad i přerostl hranice města a aby se stal jedním z kulturních "symbolů" města vedle Klicperova divadla, divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců.

Závěrem mi dovolte poděkovat a pogratulovat všem, kteří se na činnosti Slunovratu rukou společnou podílejí. Gratulace patří především hercům Slunovratu a umělecké vedoucí Blance Vávrové -  Hradecká múza patří jim. Poděkování pak míří především Speciálním školám v Hradci Králové Hradecké ulici, které společně s OS rodičů při Speciálních školách stojí za činností Slunovratu. Poděkování patří všem našim dlouhodobým uměleckým partnerům, kteří stojí při Slunovratu - nejen Filharmonii Hradec Králové a divadlu Jesličky, ale i mnohým dalším. Díky patří Spirituál kvintetu, ale i všem souborům, které Slunovrat doprovázely v minulých letech. Speciální dík patří cimbálové muzice Hradišťan, která se jako první odvážila jít do společného uměleckého projektu se Slunovratem. Závěrečné poděkování patří samozřejmě i všem partnerům, kteří činnost Slunovratu podporují finančně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.Více zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-laureat-hradecke-muzy-2011/

SLUNOVRAT = laureát Hradecké múzy 2011

28.03.2012 23:39

Pro nás těžko uvěřitelná událost se dnes večer odehrála v hradecké katedrále Svatého Ducha.

Divadelní soubor Slunovrat se stal držitelem výroční ceny za rok 2011 za významné počiny na poli kulturním s názvem Hradecká múza.

Už samotná nominace Slunovratu vedle známého režiséra mgr. Davida Drábka a pánů z Gentlemen Singers byla pro nás velkou ctí; udělení Hradecké múzy pak opravdovým šokem. Uvědomujeme si, že činnost divadelního souboru Slunovratu je vzhledem ke schopnostem a možnostem herců specifická a nesrovnatelná s uměleckou úrovní jiných uměleckých souborů. O to víc si udělení Hradecké múzy vážíme a chápeme ho i jako doklad toho, že umění není jen o co nejlepším profesionálním výkonu (jakkoliv těžko měřitelném), ale především o emocích a předávání zážitku bez ohledu na to, kdo ho předává a kdo přijímá. Ocenění bereme nejen jako uznání činnosti Slunovratu, ale také jako závazek a vklad do budoucna. Víme, že před 5 lety byl Slunovrat úplně neznámým souborem a že dnes je známý pro určitý okruh lidí v Hradci Králové a blízkém okolí. Snad není příliš troufalé naše přání, aby věhlas Slunovratu postupně rostl a snad i přerostl hranice města a aby se stal jedním z kulturních "symbolů" města vedle Klicperova divadla, divadla Drak, Filharmonie a mnohých dalších renomovaných souborů a jednotlivců.

Závěrem mi dovolte poděkovat a pogratulovat všem, kteří se na činnosti Slunovratu rukou společnou podílejí. Gratulace patří především hercům Slunovratu a umělecké vedoucí Blance Vávrové -  Hradecká múza patří jim. Poděkování pak míří především Speciálním školám v Hradci Králové Hradecké ulici, které společně s OS rodičů při Speciálních školách stojí za činností Slunovratu. Poděkování patří všem našim dlouhodobým uměleckým partnerům, kteří stojí při Slunovratu - nejen Filharmonii Hradec Králové a divadlu Jesličky, ale i mnohým dalším. Díky patří Spirituál kvintetu, ale i všem souborům, které Slunovrat doprovázely v minulých letech. Speciální dík patří cimbálové muzice Hradišťan, která se jako první odvážila jít do společného uměleckého projektu se Slunovratem. Závěrečné poděkování patří samozřejmě i všem partnerům, kteří činnost Slunovratu podporují finančně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.

Blanka Vávrová přebírá Hradeckou múzu od pana Josefa KroftyVíce zde: http://www.ssshk.cz/news/slunovrat-laureat-hradecke-muzy-2011/

Slavnostní večer u příležitosti udílení Výročních cen města Hradec Králové se letos konal 28. března v katedrále sv. Ducha. Ceny významným osobnostem kulturního, sportovního a společenského života Hradce Králové byly předány z rukou představitelů města, slavnostním večerem všechny přítomné provázel Ondřej Tikovský.
Laureátem Hradecké múzy se stal divadelní soubor Slunovrat – za mimořádné působivé scénické provedení komponovaného pořadu Cesta v hradecké filharmonii.

Cena Hradecká múza přebírá Blanka Vávrová
Blanka Vávrová přebírá Hradeckou múzu od pana Josefa Krofty

PhDr. Blanka Vávrová, Ph.D.

Chcete se domluvit na první schůzce, nebo se na něco zeptat?
Zavolejte:

+420 774 580 932
Napište:
bvavrova@seznam.cz