Zvláštní znamení

Zvláštní znamení je kniha.

Čím zvláštní?

Je zvláštní svým rozsahem, zvláštní šíří literárních forem a žánrů, zvláštní tématy, jichž se dotýká.

Proč bych si měl přečíst knihu a jaký smysl pro mě bude mít?
Prostřednictvím knihy Zvláštní znamení budu hledat odpovědi, smysl a krásu ve zdánlivé obyčejnosti a všednosti. A jako je rozmanitý život a svět znamení kolem mne, tak rozmanitý a pestrý je i obsah knihy. Poezie, povídky, úvahy, eseje, dopisy, příběhové cykly, apokryfy a deníkové zápisy se niterně dotýkají i mých základních potřeb – touhy po lásce a po blízkosti. Mám právo být sám sebou, najít svou originální cestu životem a nesměňovat ji. Budu ji hledat i prostřednictvím předkládaných textů, které si nekladou za cíl ukazovat směr, ale pozastavit se a porozumět hlavně sám sobě.

Jaký význam pro mne budou mít umělci na fotografiích?
Budu vnímat jejich zakletou krásu. Nechci ji přehlédat! Krásu, která je pro mne připravena… Kdo jiný, než oni by měl střežit Zvláštní znamení? Jejich čistota mi umožní dotknout se toho zásadního. Oni vědí, já musím svět Zvláštních znamení objevovat, já musím vzpomenout. Jejich krása je krásou, jež volá tišeji, než tiše… Plachá, křehká a snadno míjená.

Jaké fotografie najdu v knize?
Velkoformátové černobílé fotografie. Jejich prostřednictvím procestuji naši milou vlast křížem krážem. 

Co mne čeká v příbězích?
Příběhy mě zavedou do doby Karla IV., Magdaleny Dobromily Rettigové; s Mojžíšem a Sipor prožiji Exodus z období 15. století př. n. l. Ocitnu se v pohádkové zemi Karafiátových Broučků a odvážím se cválat vyprahlou prérií Divokého západu na koních rychlejších než vítr. Chvílemi se zastavím, abych vydechl a porozhlédl se kolem sebe. A budu pln úžasu, kolik zázraků mi leží na dosah.
Kniha zvláštní znamení
Kniha zvláštní znamení
Kniha zvláštní znamení

Knihu nestačí přečíst jen jednou, budu se k ní opakovaně vracet!

O knize

Leták o knize 1
Leták o knize 2
Image

Trailer ke knize

V Paláci knih Luxor na Václavském náměstí proběhlo
v sobotu 22. června ve 14:00 společné autorské čtení
skupiny Autoři sobě. 

Jednou ze sedmi představovaných knih byla i kniha Zvláštní znamení.
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor
autorské čtení luxor

2. května 2019 proběhla vernisáž knihy Zvláštní znamení a zahájení výstavy v prostorách knihovny města Hradce Králové.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.

výstava zvláštní znamení
Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na slavnostní vernisáž knihy
Zvláštní znamení
spojenou s autorským čtením z knihy.
vernisáž knihy zvláštní znamení
Výstavu fotografií a poezie z knihy
Zvláštní znamení
můžete navštívit v průběhu měsíce května
v prostorách Knihovny města Hradce Králové
výstava knihy zvláštní znamení
Časopis Mosty

V prvním čísle časopisu Mosty z roku 2019 je knize Zvláštní znamení věnována celá stránka.
Jedná se o časopis pro integraci, který vydává Národní rada osob se zdravotním postižením pětkrát do roka.

časopis mosty zvláštní znamení
Umělci knihy se svým Slunovratem VÍTĚZÍ
MOSTY je i prestižní ocenění, které uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Divadelnímu souboru Slunovrat, jehož umělci jsou průvodci znamení knihy, která je po všech stránkách zvláštní, se podařilo zvítězit!
Výstava fotografií a poezie z knihy

Ve foyer Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí) byla 4. března zahájena výstava velkoformátových fotografií a poezie z knihy Zvláštní znamení. Výstava byla k dispozici po celý měsíc březen. 


Velice si vážíme nabídky Královéhradeckého kraje, který tímto způsobem pomáhá seznamovat knihu Zvláštní znamení s širokou veřejností.

královéhradecký kraj výstava zvláštní znamení
královéhradecký kraj výstava zvláštní znamení
královéhradecký kraj výstava zvláštní znamení
královéhradecký kraj výstava zvláštní znamení
královéhradecký kraj výstava zvláštní znamení
Kniha zvláštní znamení
Křest knihy
Křest knihy Zvláštní znamení proběhl v rámci koncertu Zamilovaná řeka ve Filharmonii Hradec Králové, kde vystoupili společně divadelní soubor Slunovrat a filharmonie Hradec Králové s dirigentem  A.S.Weiserem, hudebním ředitelem Státní opery Praha. Kmotry knihy Zvláštní znamení se stali handicapovaní umělci divadelního souboru Slunovrat.
Křest knihy zvláštní znamení
Křest knihy zvláštní znamení
Výstava zvláštní znamení

Foto z vystoupení

Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka
Zamilovaná řeka

Hledejme cestu k sobě samým!

Kniha Zvláštní znamení nám ji otevírá.

Poutník
Cesta

Svět, který nás obklopuje, je plný nejrůznějších znamení. Když se zatáhne obloha a zvedne se vítr, zrychlíme krok a v tašce rychle hledáme deštník. Obvykle spokojeně visí doma na věšáku. To my už tak spokojení nejsme. Vyčítáme si, proč jsme jen lehkověrně uvěřili předpovědi počasí a vyrazili do ulic jen tak nalehko.

I v době největší zamilovanosti někdy vnímáme stín, s nímž si nevíme rady. Nechceme se jím zabývat, překáží našemu rozletu a důvěře v milovaného člověka. O mnoho let později tápeme ve tmě, na jejímž počátku bylo znamení sotva znatelného stmívání.

Mnohá znamení vysílá naše tělo. Od únavy a bolesti, které bývají předzvěstí onemocnění, až k příznakům, kdy ztrácíme úsměv a neodbytná úzkost nám zpřetrhá doposud klidný spánek. Ochořet může naše duše, o níž pramálo víme. Není čas dumat nad něčím, nad čím většina z nás mávne rukou. Možná jindy, příště… až zestárneme a nebudeme mít tolik starostí. Čas přeje připraveným, a když nenaskočíme do rozjetého vlaku nyní, zůstaneme stát na opuštěném nádraží sami. Samota s tichem jsou společníci, s nimiž jsme se nenaučili žít. V našem přehlušeném světě nemají moc šancí s námi chvíli pobýt. Utíkáme před nimi. Nerozumíme a nechceme rozumět tomu, co nám napovídají.

Některá znamení k nám přilétají plaše a vzácně. Kniha, kterou náhodně otevřeme a která v nás rozezní melodii, na niž se naladíme; letmé setkání s neznámým člověkem; film, jenž nás přinutí přemýšlet. Jiná znamení máme na dosah denně – dotek přírody, zázrak počínajícího dne, proměna nás samotných.
jabloň ruce
noc hvězdy
Závrať z noci plné hvězd
tou co tichým štěstím zní
tichým štěstím polních cest
tichým štěstím touhy hledat
touhy najít zvláštní znamení…
Kniha Zvláštní znamení je zvláštní. Zvláštní svým rozsahem, zvláštní šíří literárních forem a žánrů, zvláštní tématy, jichž se dotýká. Proč Zvláštní znamení? Před několika lety jsem zaslechla stejnojmennou píseň Petra Ulrycha. Vypráví o pradávné lidské touze hledat znamení. Znamení tichá, plachá, přes svou každodenní přítomnost vzácná, nepostřehnutelná a námi opomíjená. Přesto máme všichni šanci je najít, všichni máme šanci je nepřehlédnout. Pomáhají nás směřovat k sobě samým, vyšlapávají cesty porozumění a blízkosti k těm, s nimiž sdílíme životní příběh.

Kniha Zvláštní znamení nás zve do světa, který se nám dávno zastřel. Je to svět, na nějž jsme pozapomínali; svět, poztrácený ve zrychleném dechu našich neodkladných povinností. Příliš rychle jsme dospěli a zapomněli žasnout… Abychom se dokázali vyrovnat s osudovými nahodilostmi, jimž jsme všichni bez výjimky vystaveni; abychom mohli vyjít se vším, co nám do cesty přivál čas, nasazujeme masky a žijeme na dluh. Ano. Nejvíc dlužíme sobě. Lásku, úctu, něhu, odpuštění.

Texty, které nám kniha předkládá, se usilují dostat až na dřeň, na možnou hloubku našeho nitra. Obáváme se ponorů do své třinácté komnaty, nechce se nám odhrnout letitý nános konformity, v níž jsme mnohdy nuceni žít. V každém z nás, docela na dně, občas ožívají zneklidňující otázky, jimž se snažíme vyhnout.
kůra strom
labuť loďka

Smyslem knihy Zvláštní znamení je hledání odpovědí, smyslu a krásy ve zdánlivé obyčejnosti a všednosti. A jako je rozmanitý život a svět znamení kolem nás, tak rozmanitý a pestrý je i obsah knihy. Poezie, povídky, úvahy, eseje, dopisy, příběhové cykly, apokryfy a deníkové zápisy se niterně dotýkají základních potřeb člověka – touhy po lásce a po blízkosti. Máme právo být sami sebou, najít svou originální cestu životem a nesměňovat ji. Hledejme ji tedy i prostřednictvím předkládaných textů, které si nekladou za cíl ukazovat směr, ale pozastavit se a porozumět hlavně sobě.

Moc bych si přála, aby si čtenář v tomto almanachu různorodosti našel to, co je mu blízké.

Podstatnou složkou knihy jsou velkoformátové černobílé fotografie. Po setkání s Yvonou Horákovou jsem měla jasno – nejen v tom, kdo bude na těchto fotografiích, ale i v tom, kdo bude fotografovat.

Mohly jsme zvolit nepřeberné motivy přírodních krás; nabízely se i nejrůznější náměty týkající se proměny lidského života, od jeho počátku až po vysoké stáří. Poselství, odpovídající tématu publikace, v sobě nesou i mnohé umělecké artefakty. Nakonec jsme se rozhodly pro svět, s nímž jsme obě – osobně i profesně – v každodenním kontaktu. Je to svět handicapovaných dětí.
ostružiny zázrak

Neznám nikoho, kdo by měl k tajemství Zvláštních znamení blíž. Průvodci knihou se tak stali handicapovaní umělci divadelního souboru Slunovrat z Hradce Králové, v němž mám to štěstí již mnoho let realizovat a rozvíjet svou divadelní vášeň. Právě oni mě učí dívat se, naslouchat a žasnout. Učí mě žít…

Moji umělci jsou jiní, jsou zvláštní. Společnost říká handicapovaní. Handicapovaní? Ne. Vnímám jejich zakletou krásu. Jak lehce ji přehlédneme! Krásu, která je pro nás připravena… Kdo jiný, než oni by měl střežit Zvláštní znamení? Jejich čistota nám umožňuje dotknout se toho zásadního. Oni vědí, my musíme svět Zvláštních znamení objevovat, my musíme vzpomenout. Jejich krása je krásou, jež volá tišeji, než tiše… Plachá, křehká a snadno míjená.
skály palec

V úvodu jednotlivých Znamení nás proto vítá Janička, Filip, Adélka, Deniska, Martin a mnozí další. Dokáží své Znamení žít, jsou jeho důstojnými představiteli, a i když se text nedotýká přímo jejich životního příběhu, vytváří s ním zcela smysluplnou kontinuitu, rezonující s vnitřní krásou a čímsi nevýslovným a tajemným, co tyto děti i dospělé obklopuje zcela přirozeně.

Nebylo vždy lehké psát o lásce, něze; o tichu, osamění; o bolesti. Pokud jsem však pohlédla na fotografie, jež mě v průběhu psaní věrně doprovázely, nacházela jsem znovu a znovu odvahu k upřímnosti otevřít v sobě i to nejniternější, co doposud patřilo k mému osobnímu hájemství.

Prostřednictvím fotografií procestujeme naši milou vlast křížem krážem. Příběhy nás zavedou do doby Karla IV., Magdaleny Dobromily Rettigové; s Mojžíšem a Sipor prožijeme Exodus z období 15. století př. n. l. Ocitneme se v pohádkové zemi Karafiátových Broučků a odvážíme se cválat vyprahlou prérií Divokého západu na koních rychlejších než vítr. Chvílemi se zastavíme, abychom vydechli a porozhlédli se kolem sebe. A budeme plni úžasu, kolik zázraků nám leží na dosah.

voda lavička

Vejděme do podivuhodného světa Zvláštních znamení. Naslouchejme, dívejme se. A společně zaslechneme ticho, které k nám promluví.

Znamení, která Vás v knize čekají…

Znamení něhy

Znamení zastávky

Znamení větru

Znamení touhy

Znamení stesku

Znamení odvahy

Znamení odpuštění

Znamení noci

Znamení umění

Znamení zvonu

Znamení deště

Znamení hranice

Znamení ticha

Znamení fantazie

Znamení tajemství

Znamení osudu

Znamení půvabu

Znamení ohně

Znamení přátelství

Znamení tísně

... a mnoho jiných

0
CELKEM

Autorky

Yvona Horáková (*1974; Hradec Králové)
– fotografie

yvona(zavináč)zvlastniznameni.cz

Blanka Vávrová (*1964; Ostrava)
– text a poezie 

blanka(zavináč)zvlastniznameni.cz
Nositeli jednotlivých Znamení
jsou handicapovaní umělci divadelního souboru
Slunovrat z Hradce Králové.
Klavír prsty
V rámci magazínu KLÍČ
natočila Česká televize
pořad o Slunovratu.
Biřička slunce
Stíny osoby
Zvona Augustin
Projekt Kniha „Zvláštní znamení“ byl realizován
S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
Image
Projekt Kniha „Zvláštní znamení“

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Image
město hradec
město hradec
Napište nám:

Návštěvy : 9153