Znamení krásy matematiky

Znamení krásy matematiky - Eulerova rovnost

Krása – krásný obraz, krajina, skladba, tvář… to vše můžeme vnímat svými smysly. A co třeba spojení slov krása a matematika? Pro mnohé možná obě slova spolu vůbec nesouvisí a nemají k sobě blízko ani okrajově. Jinému ale například pojem Eulerova rovnost přináší stejný prožitek krásy jako umělecké dílo slavného malíře nebo skladatele. Jednoduchý vzorec, který vyjadřuje pravdu; skládá se z pěti matematických konstant – nuly, jedničky, e, pí, i a tří základních matematických operací – sčítání, násobení a umocňování. Krása této rovnice bývá přirovnána k monologu v Hamletovi.

Svou lásku ke svému osudovému oboru vyznal prof. Petr Hájek, významný český matematik a někdejší ředitel Ústavu informatiky AV ČR.

„Matematika je především krásná. Naprosto dokonalá v tom smyslu, že její výsledky jsou zcela přesně formulovány a zcela exaktně dokazovány. Matematika hovoří o věcech, které jsou nesmírně abstraktní a které existují jakýmsi zvláštním způsobem. Řekněme přirozená čísla: domnívám se, že množina přirozených čísel jako celek je krásným příkladem objektu, který matematicky existuje, ale v přírodě se fyzicky nenachází. To znamená, že matematika se dá sice aplikovat do přírodních věd, ale sama je jakýsi chrám ducha, kde jsou věci přesně dané a přesně vymezené; udává nám porozumění nekonečnu jako přesně popsanému pojmu. Královnou věd může být snad proto, že je taková noblesní.“

***

Nechci nikoho přesvědčovat, že je to třeba jinak, než si myslí, jen ho chci nechat se dívat… a možná změní názor.

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

A ta symetrie:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321