Divadelní soubor Slunovrat

Divadelní soubor Slunovrat

Mateřská škola; Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové (Hradecká 1231)

Tanec je matkou všech umění. Hudba a poezie existují v čase, malířství a architektura v prostoru. Ale tanec žije jen jedenkrát v čase i v prostoru.

 Curt Sachs

LETOS SLAVÍME

0

LET

V divadelním souboru Slunovrat působí kolem třiceti dětí s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem. Své taneční choreografie – výrazový tanec – nacvičují pod záštitou Speciální školy v Hradci Králové. Všichni umělci jsou současnými, nebo bývalými žáky této školy.
Představení jsou připravována v takovém duchu, aby divadelní práce podněcovala herce k překonání obav a nedůvěry ve vlastní schopnosti a tak podpořila jejich další rozvoj.

vystoupení nácvik

Dlouhodobým záměrem je umožnit působení ve Slunovratu jak školním dětem, tak i mladým lidem po jejich odchodu ze školy. Práce v souboru pro ně může být prostorem k seberealizaci, kterou většina z nich v běžném životě jen obtížně nachází.

vystoupení spirituál kvintet
vystoupení javory
vystoupení hrůza

V letech 2005-2007 vystupoval Slunovrat v tělocvičně školy před publikem složeným z rodičů, sourozenců, příbuzných, kamarádů a učitelů s představeními Orfeus, Příběh vánoční, Broučci, Pomáda a Kejklíři.

Velkými úspěchy Slunovratu v období 2008-2017 byla vedle vystoupení s Hradišťanem i vystoupení souboru se skupinou Spirituál kvintet; s orchestrem Filharmonie Hradec Králové; s pěveckými sbory Smetana a Jitro; vystoupení s Hanou a Petrem Ulrychovými a skupinou Javory; se zpěvákem Michalem Hrůzou a jeho doprovodnou Kapelou Hrůzy; s folkovou skupinou Kantoři  a s tanečníkem divadla Honzy Pokusila Štěpánem Machem. Pro diváky v zaplněném sále to byl vždy silný kulturní a emotivní zážitek.
vystoupení filharmonie
vystoupení hradišťan
vystoupení pokusil
vystoupení kantoři
Podobné akce máme v úmyslu pořádat každoročně s různými uměleckými partnery. Záměrem Slunovratu pro příští období je vystupovat na divadelních scénách nejen v hradeckém regionu, ale i v dalších místech České republiky. První z mimohradeckých vystoupení má Slunovrat úspěšně za sebou na scéně Vinohradského divadla, kde byl Slunovrat jedním z účinkujících na slavnostním večeru pořádaném Nadací Pangea.
vystoupení vinohradské divadlo

Významným oceněním Slunovratu byla nominace souboru na Hradeckou múzu 2010 a proměněná nominace Hradecké múzy za rok 2011 - ceny za významné tvůrčí dílo v oblasti kultury.

vystoupení spirituál kvintet

Naším přáním je, aby divadelní soubor Slunovrat přinášel radost mnoha lidem, podobně jako se to podařilo při dosavadních vystoupeních, po nichž jsme dostali řadu ohlasů. Zvlášť cenné jsou pro nás reakce od lidí, kteří k hercům ze Slunovratu neměli žádný osobní vztah – od sponzorů, novinářů a „náhodných“ diváků. Všechna sdělení v sobě mají silný emoční náboj.

diváci slunovrat
děkovačka slunovrat