Pamětní medaile

Významné ocenění Blanky Vávrové
Hejtman Jiří Štěpán předal u příležitosti Dne kraje 8. května 2018 osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Jednou z těchto osobností byla Blanka Vávrová, umělecká vedoucí divadelního souboru Slunovrat.

„Oceněné osobnosti jsou průřezem naší společnosti v plné šíři. Jsou mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme být na náš kraj hrdí a dobře se nám zde žije,“ říká hejtman Jiří Štěpán.
přebírání ceny
PhDr. Blance Vávrové, Ph.D. – za příkladné umělecké vedení handicapovaných umělců 
Blanka Vávrová se plně věnuje dětem s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Působí také v divadelním souboru Slunovrat, v němž již deset let nacházejí naplnění handicapovaní umělci.

Umělecké vedení handicapovaných umělců je velmi náročné. Dobře vykonávat ho může pouze člověk s velkým srdcem plným lásky a ochotou spolu s dovedností tuto lásku dávat. A taková je Blanka Vávrová. Právě ona si za svoji práci zaslouží ocenění. Svojí činností pomáhá dovést širokou veřejnost k pochopení výjimečnosti dětí s nimiž pracuje, dětem umožňuje rozvíjet se a přispívá k tomu, že můžeme být na své město a celý Královéhradecký kraj hrdí.

medaile hejtmana 1
medaile hejtmana 2
medaile hejtmana 3
medaile hejtmana 4
medaile hejtmana 5
medaile hejtmana 6
medaile hejtmana 7
medaile hejtmana 8
medaile hejtmana 9
medaile hejtmana 10
Image
blahopřání medaile hejtmana 4
blahopřání medaile hejtmana 7
blahopřání medaile hejtmana 10
blahopřání medaile hejtmana 13
blahopřání medaile hejtmana 16
blahopřání medaile hejtmana 19
blahopřání medaile hejtmana 1
Image
blahopřání medaile hejtmana 5
blahopřání medaile hejtmana 8
blahopřání medaile hejtmana 11
blahopřání medaile hejtmana 14
blahopřání medaile hejtmana 17
blahopřání medaile hejtmana 20
blahopřání medaile hejtmana 2
blahopřání medaile hejtmana 3
blahopřání medaile hejtmana 6
blahopřání medaile hejtmana 9
blahopřání medaile hejtmana 12
blahopřání medaile hejtmana 15
blahopřání medaile hejtmana 18
blahopřání medaile hejtmana 21
blahopřání medaile hejtmana 22