Cena Mosty

Image
cena mosty

Ceny MOSTY si z Třebíče odvezly Pardubický kraj, Divadelní soubor Slunovrat a slovenská národní dálniční společnost. Cena pro osobnost v Třebíči zůstala.

Šestnáctý ročník cen Mosty, udělovaných za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch lidí se zdravotním postižením, zná své vítěze. Z více než padesáti návrhů na cenu letos hodnotitelé ocenili Pardubický kraj, Divadelní soubor Slunovrat, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., a předsedkyni třebíčského spolku Míša & Míša Hanu Nejedlou. Slavnostní udílení cen se konalo 28. března v hotelu ATOM v Třebíči. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění z dílny akademické sochařky Jitky Wernerové, ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Tragana.

Dvacítka nominovaných na letošní ceny MOSTY se před slavnostním ceremoniálem nejdříve setkala s patronkou ceny Livií Klausovou, se kterou hovořili o svých aktivitách navržených na cenu MOSTY. Po půlhodinové besedě začalo ve velkém sále hotelu předávání cen za účasti tří stovek hostů. Mezi těmi nejvýznamnějšími byly ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku Radka Maxová a již zmiňovaná patronka cen Livia Klausová. Ta předala ocenění hned v první kategorii pro instituci veřejné správy. Vítězem se stal Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území kraje.

Divadelní soubor Slunovrat si za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením převzal ocenění v kategorii nestátní subjekt z rukou ministryně financí Aleny Schillerové. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování i na jevišti hradecké filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem.

Osobností hnutí osob se zdravotním postižením se stala Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša. Hana Nejedlá spolek založila po vlastní zkušenosti s péčí o dceru se zdravotním postižením v roce 2012 a jeho cílem je propojovat handicapované s lidmi bez handicapu. Spolek vytváří chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, pořádá společenské akce, nebo dokonce svatební veletrh, v jehož rámci bývá oddán pár, který tvoří osoby se zdravotním postižením. Cenu si Hana Nejedlá převzala za bouřlivého potlesku třebíčských hostů od starosty města Pavla Pacala. Ten ještě před vyhlášením prozradil, že právě Hance Nejedlé by ocenění moc přál. Povedlo se.

Z rukou prvního náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka putovala čtvrtá cena k akciové společnosti Národná diaľničná spoločnosť za osazení toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky. Společnost v roce 2018 navázala spolupráci s občanským sdružením Bez bariér – Národná platforma proti bariéram a oslovila tři největší provozovatele čerpacích stanic na Slovensku. Výsledkem spolupráce je osazování všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na jejich čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky.

Letošní ročník si pro hosty připravil několik novinek. Jednou z nich byl i zpěvák Bohuš Matuš, který slavnostní odpoledne doplnil o oblíbené české hity. Doprovod mu dělali již tradičně jako všem hudebním účinkujícím na akci tlumočníci do znakového jazyka z brněnské skupiny Hands Dance. Celým odpolednem letos již podesáté vtipně a zlehka provázel moderátor Aleš Cibulka.

Šestnáctý ročník slavnostního udílení cen MOSTY se konal díky finanční podpoře Kraje Vysočina, města Třebíče, Úřadu vlády České republiky, akciové společnosti ASEKOL, Nakladatelství UMÚN, akciové společnosti České dráhy, společnosti OPEL a jeho programu OPEL Handycars, akciové společnosti Letiště Praha a Metropolitní univerzity Praha. Poděkování patří i Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč a jejím studentům, kteří na místě pomáhali s organizací ceremoniálu.

cena mosty
Udílení cen Mosty 2018
cena mosty slunovrat

Divadelní soubor Slunovrat byl již podruhé nominován na cenu Mosty. Ocenění MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Slavnostní předávání šestnáctého ročníku cen MOSTY za rok 2018 se uskutečnilo v třebíčském hotelu Atom ve čtvrtek 28. března 2019.
Skupinka čtyř členů  – zástupců divadelního souboru Slunovrat spolu s pedagogy, se v tento den vydala do malebného prostředí podhůří Českomoravské Vysočiny – Třebíče. Prohlédli jsme si Baziliku sv. Prokopa z poloviny 13. století a obdivovali jsme krásný výhled ze zahrady benediktinského opatství na město Třebíč. Nakonec jsme došli do židovské čtvrti.
Odpoledne jsme se vydali do třebíčského hotelu Atom, kde jsme plni očekávání sledovali bohatý program. Večerem provázel moderátor Aleš Cibulka, o hudební doprovod se postaral zpěvák Bohuš Matuš.

Patronkami projektu se staly Livie Klausová a Monika Babišová, nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Kraje Vysočin Jiří Běhounek. Předávání cen se zúčastnila ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR Radka Maxová, senátor Miloš Vystrčil. Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk a starosta Třebíče Pavel Pacal.
Z více než padesáti návrhů na udělení cen vybrala nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošního ročníku. Hodnotící výbor ve druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.
Ve druhé kategorii – nestátní subjekt, si vítězství z pěti nakonec odnesl královéhradecký divadelní soubor SLUNOVRAT. Cenu MOSTY – umělecké ztvárnění mostu z glazované keramiky akademické sochařky Jitky Wernerové – převzali zástupci Speciální školy Lenka Rybová, Blanka Vávrová a členové divadelního souboru SLUNOVRAT Lucie Zaplatílková, Filip Zahálka, Martina Hanušová a Kateřina Široká. Cenu předávala ministryně financí Alena Schillerová. Pro všechny zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek a výzva k další umělecké a divadelní činnosti.

Divadelní soubor Slunovrat získal v Třebíči cenu Mosty 2018

Divadelní soubor Slunovrat si za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením převzal ocenění v kategorii nestátní subjekt.
cena mosty slunovrat

Divadelní soubor Slunovrat působí při Speciálních školách v Hradci Králové. Jeho členy jsou děti s mentálním a kombinovaným postižením včetně dětí s autismem. Představení jsou připravována v takovém duchu, aby divadelní práce podněcovala mladé herce k překonání obav a nedůvěry ve vlastní schopnosti, a tak podpořila jejich další rozvoj.

Fotografie z facebooku
cena mosty divadlo soubor slunovrat
cena mosty divadlo soubor slunovrat
cena mosty divadlo soubor slunovrat
cena mosty
cena mosty divadlo soubor slunovrat
cena mosty
cena mosty divadlo soubor slunovrat
cena mosty
Slunovrat získal cenu Mosty
zamilovaná řeka mosty slunovrat

Divadelní soubor Slunovrat působící při Mateřské škole, speciální základní škole a praktické škole Hradec Králové získal v kategorii nestátních subjektů Cenu Mosty, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Slunovrat, který má za sebou deset let vystupování i na jevišti Filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem, byl oceněn za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. Více o souboru na www.divadloslunovrat.cz. „Slunovrat za svoji dlouholetou činnost, při které rozdával radost, naději a emoce plnými hrstmi, dostal ocenění, které si zaslouží. Ocenění skoro největší. Gratuluji a děkuji Slunovratu nejenom za to, jak reprezentuje naši speciální školu, ale především za to, že ukázal, jak se limity dají překonávat, jak se dá radovat a jak vytvořit partu lidí se společným zájmem,“ uvedl Pavel Svoboda, ředitel školy, při které Slunovrat působí a z níž jsou také všichni herci, umělečtí vedoucí a rodiče.                   
Foto: Divadlo Slunovrat

První cena pro divadelní soubor Slunovrat
učitelské noviny mosty slunovrat
Ocenění
divadlo slunovrat ocenění
divadlo slunovrat ocenění
divadlo slunovrat ocenění
Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.